:: titulní strana

:: obecní úřad

:: zastupitelstvo

  --- ÚŘEDNÍ DESKA ---

:: úřední deska

:: jednání, usnesení,    vyhlášky a nařízení

:: výroční zprávy,    rozpočet a oznámení

:: ostatní informace

:: povinné informace,       dle standardu ISVS

:: milotický zpravodaj

:: kultura, sport

:: náměty, připomínky

:: fotogalerie

:: válečné hroby

:: užitečné odkazy

naše fotogalerie

prezentace obce na facebooku

prohlížeč pdf dokumentů

FIRMY V NAŠÍ OBCI

>> jednání, usnesení, vyhlášky a nařízení OÚ

Jednání obecního zastupitelstva a přijatá usnesení

:: Ustavující zasedání zastupitelstva 3.11.2006
:: 1. zasedání zastupitelstva 15.12.2006
:: 2. zasedání zastupitelstva 9.3.2007
:: 3. zasedání zastupitelstva 4.5.2007
:: 4. zasedání zastupitelstva 22.6.2007
:: 5. zasedání zastupitelstva 31.8.2007
:: 6. zasedání zastupitelstva 16.11.2007
:: 7. zasedání zastupitelstva 14.12.2007
:: 8. zasedání zastupitelstva 29.2.2008
:: 9. zasedání zastupitelstva 16.5.2008
:: 10. zasedání zastupitelstva 15.8.2008
:: 11. zasedání zastupitelstva 31.10.2008
:: 12. zasedání zastupitelstva 12.12.2008
:: 13. zasedání zastupitelstva 20.2.2009
:: 14. zasedání zastupitelstva 15.5.2009
:: 15. zasedání zastupitelstva 7.8.2009
:: 16. zasedání zastupitelstva 6.11.2009
:: 17. zasedání zastupitelstva 11.12.2009
:: 18. zasedání zastupitelstva 12.2.2010
:: 19. zasedání zastupitelstva 30.4.2010
:: 20. zasedání zastupitelstva 25.6.2010
:: 21. zasedání zastupitelstva 17.9.2010
:: Ustavující zasedání zastupitelstva 6.11.2010
:: 1. zasedání zastupitelstva 17.12.2010
:: 2. zasedání zastupitelstva 11.2.2011
:: 3. zasedání zastupitelstva 6.5.2011
:: 4. zasedání zastupitelstva 5.8.2011
:: 5. zasedání zastupitelstva 21.10.2011
:: 6. zasedání zastupitelstva 16.12.2011
:: 7. zasedání zastupitelstva 9.2.2012
:: 8. zasedání zastupitelstva 3.5.2012
:: 9. zasedání zastupitelstva 28.6.2012
:: 10. zasedání zastupitelstva 21.9.2012
:: 11. zasedání zastupitelstva 13.12.2012
:: 12. zasedání zastupitelstva 8.3.2013
:: 13. zasedání zastupitelstva 31.5.2013
:: 14. zasedání zastupitelstva 2.8.2013
:: 15. zasedání zastupitelstva 1.11.2013
:: 16. zasedání zastupitelstva 13.12.2013
:: 17. zasedání zastupitelstva 6.3.2014
:: 18. zasedání zastupitelstva 30.5.2014
:: 19. zasedání zastupitelstva 15.8.2014
:: Ustavující zasedání zastupitelstva 7.11.2014
:: 1. zasedání zastupitelstva 12.12.2014
:: 2. zasedání zastupitelstva 2.3.2015
:: 3. zasedání zastupitelstva 10.4.2015
:: 4. zasedání zastupitelstva 29.5.2015
:: 5. zasedání zastupitelstva 17.7.2015
:: 6. zasedání zastupitelstva 11.9.2015
:: 7. zasedání zastupitelstva 27.11.2015
:: 8. zasedání zastupitelstva 5.2.2016
:: 9. zasedání zastupitelstva 8.4.2016
:: 10. zasedání zastupitelstva 10.6.2016
:: 11. zasedání zastupitelstva 22.7.2016
:: 12. zasedání zastupitelstva 16.9.2016
:: 13. zasedání zastupitelstva 9.12.2016
:: 14. zasedání zastupitelstva 17.2.2017
:: 15. zasedání zastupitelstva 28.4.2017
:: 16. zasedání zastupitelstva 30.6.2017
:: 17. zasedání zastupitelstva 8.9.2017

Vyhlášky a nařízení obecního úřadu

:: OZV o chovu a držení zvířat
:: OZV o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
:: OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvest. nákladů v mateřské škole
:: OZV o místních poplatcích
:: OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
   odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

:: OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
   a odstraňování komunálních odpadů

:: OZV o požární ochraně - Požární řád obce
:: Nařízení obce o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
   místních komunikací a průjezdních úseků silnic

:: OZV o pravidlech pohybu psů v obci
:: Vnitřní směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
:: Pravidla o stanovení podmínek prodeje a pronájmu pozemků z majetku obce Milotice nad Opavou

© Milotice nad Opavou, 2009